Hitta ett företags bankgiro

Letar du efter ett visst företags bankgiro? I först hand är det nästan alltid bäst att vända sig direkt till företaget och be om bankgironumret för att undvika onödiga misstag. Men det går att ta reda på ett företags bankgironummer via Bankgirots officiella hemsida. För att hitta bankgirot till ett svenskt företag följ stegen nedan:

1. Gå in på Bankgirots officiella hemsida.

2. Tryck på den röda knappen till höger där det står “Sök bankgironummer”.

3. Skriv in företagsnamnet i den tredje sökrutan där det står “Företags / organisationsnamn”.

4. Tryck på sökknappen så visas resultatet baserat på sökningen av företagsnamnet.


Vad är ett bankgiro

Bankgirot är ett betalningssystem som hanterar betalningar i Sverige. Bankgirot är ett så kallat öppet system vilket innebär att du kan skicka och ta emot betalningar till bankgirot från alla banker verksamma i Sverige (oberoende vilken bank du eller mottagaren/sändaren har).  I bankgirobetalningar kan man skicka med ett informationsmeddelande för att mottagaren ska kunna hålla koll på vilka betalningar som har gjorts.

Ett bankgirokonto är yttre fasad kopplat till ett vanligt konto hos en bank. Det underliggande kontot till ett bankkonto är inte publikt utan det visas enbart för bankgiroinnehavaren. Detta gör det möjligt att behålla sitt bankgironummer om man vill byta det underliggande kontot – antingen hos samma bank eller till ett konto hos en annan bank. Bankgirot skapades för att säkerställa effektiva pengatransaktioner på den svenska marknaden.


Skillnad mellan bankgiro och plusgiro

Plusgirot var tidigare postgirot och ägdes förr av statliga Posten AB. Numera ägs Plusgirot av Nordea och är en egen kontoform till skillnad från ett bankgiro som är kopplat till ett vanligt konto i en bank. I praktiken fungerar plusgirot och bankgirot ungefär likadant; de används båda för att sköta inbetalningar. Oftast tar banker ut en avgift för att sköta inbetalningar till ett plusgiro, medan inbetalningar till ett bankgiro är gratis. Bankgirot ägs gemensamt av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Skandiabanken och länsförsäkringar bank.


Ta reda på vem som har ett bankgiro

Det finns tillfällen då det kan vara bra att ta reda på vem eller vilka som är innehavaren av ett bankgirokonto. Detta gäller t.ex. om man gör en felaktig inbetalning eller om man är osäker på bankgiro-uppgifterna. Lyckligtvis går det på ett väldigt enkelt sätt söka efter ägaren till ett bankgirokonto. För att söka efter innehavaren av ett bankkonto följ nedanstående steg:

1. Först går du in på Bankgirots officiella hemsida, det gör du genom att trycka här.

2. Därefter trycker du på knappen “Sök bankuppgifter” vilket öppnar en box där du får olika sökalternativ.

3. Välj boxen bankgironummer och skriv in det bankgironummer du vill kolla upp.

4. Tryck på knappen sök så visas resultatet från sökningen.